ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА.

Когато говорим за ремонт на търговски превозни средства, използването на качествени резервни части и консумативи е предпоставка за създаване на добри и безопасни условия на труд, за спокойно и уверено изпълнение на всекидневните дейности, а в дългосрочен план повишава и икономическата ефективност.

Внимание! Влагането на резервни части с недоказан произход и сервизирането на превозни средства, от лица без необходимата специализирана подготовка, може сериозно да застраши пътната безопасност.

Затова, когато става въпрос за бързо и качествено отстраняване на проблемите доверете се на SOFIA TRUCK CENTER.

Бързото развитие на автомобилната техника и все по-широка функционалност и повишените изисквания за безопасност, все по-често налагат, диагностицирането на проблемите да става със специализирана диагностична апаратура и/или диагностичен софтуер.

SOFIA TRUCK CENTER е оборудван с техника за системна диагностика от най-ново поколение и разполага с екип от подготвени сервизни специалисти.

SOFIA TRUCK CENTER предлага на своите клиенти:

  • Пълна компютърна диагностика на ремаркета и полуремаркета;
  • Ремонт на спирачна система;
  • Ремонт на спирачни апарати.

Не правете компромиси, обърнете се към професионалистите от SOFIA TRUCK CENTER.