Компютърна диагностика, изчистване на грешки

Компютърна диагностика, изчистване на грешки